logo

Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
- Izvod iz matičnih knjiga rođenih za buduće supružnike
- Uverenja o državljanstvu za buduće supružnike
- Кopije ličnih karata za buduće supružnike
- Dokaz o razlogu sprečenosti ličnog prisustva supružnika
- Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod nadležnog suda sa izjavom o budućem prezimenu
- Кopija lične karte za punomoćnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar

Republička administrativna taksa:
iznos: 700 dinara
račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 82-070

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, prizemlje

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.