logo

Odobrenje za oglašavanje nad javnom površinom (do 2 m2)

Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Za postavljanje objekta za oglašavanje do 2 kvadrata (nad površinom koja nije javna), odnosno za nošenje panoa i deljenje letaka (na javnim površinama)

Potrebna dokumentacija:
1. Obrazac zahteva
2. Rešenje Agencije za privredne registre (matični broj i PIB)
3. Ugovor o otvaranju poslovnog računa, karton deponovanih potpisa i fotokopija lične karte ovlašćenog lica
4. Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na objektu, odnosno saglasnost vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se postavlja (Vlasnički list parcele ne stariji od 6 meseci, odnosno saglasnost vlasnika, odnosno korisnika površine na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje)
5. Projekat sredstava za oglašavanje u 3 primerka koji izrađuje ovlašćena projektna organizacija i koji je propisano kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i Izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
6. Elektroenergetska saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje
7. Druge saglasnosti, zavisno od tipa i mesta postavljanja
8. Uverenje Uprave javnih prihoda o izmirenim obavezama za prethodni period
9. Dokaz o uplati administrativne takse

* Uz zahtev za nošenje panoa i deljenje letaka, dostavljaju se samo prilozi 2, 3 i 9

Opštinska administrativna taksa (za podnošenje zahteva)
iznos: 300 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Lokalna administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (za donošenje rešenja o odobrenju za postavljanje)
iznos: 3.407,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Lokalna administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite ovde

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalne, građevinske i poslove zaštite životne sredine

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.