logo

Služba za poslove organa Gradske opštine

Služba za poslove organa Gradske opštine, vrši poslove koji se odnose na :

-Stručnu i organizacionu pripremu sednica Skupštine gradske opštine; pripremu normativnih akata koji se odnose na rad Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela; obradu akata usvojenih na sednicama Skupštine gradske opštine; čuvanje izvornih dokumenata nastalih u radu Skupštine gradske opštine i vođenje evidencije o održanim sednicama; opsluživanje odbornika, odborničkih grupa i radnih tela Skupštine gradske opštine, kao i komisija, odbora,saveta i slično, obrazovanih na osnovu posebnih odluka Skupštine gradske opštine za koje nisu nadležne druge organizacione jedinice; ažuriranje registra opštinskih propisa i uređivanje zvanične internet stranice opštine.

-Stručnu i organizacionu pripremu sednica Veća gradske opštine; obradu akata usvojenih na sednicama Veća gradske opštine; čuvanje izvornih dokumenata nastalih u radu Veća gradske opštine i vođenje evidencije o održanim sednicama Veća gradske opštine.

Pripremu materijala o kojima odlučuje predsednik gradske opštine; pripremanje programa rada predsednika gradske opštine, zamenika predsednika gradske opštine; evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata; poslove pripreme i upravljanja projektima; poslove protokola predsednika gradske opštine, zamenika predsednika gradske opštine, stručne i administrativne poslove za potrebe komisija koje obrazuje predsednik opštine, a koje nisu u nadležnosti drugih organizacionih jedinica;

  • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

KONTAKT:

Načelnik: Snežana Simić
Zgrada Opštine, prizemlje,
tel. 8241-634
e mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.