logo

Informacija o lokaciji

Odeljenje za građevinske, urbanističke i komunalne poslove

Informacija o lokaciji izdaje se za objekate do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, za izgradnju pomoćnih objekata do 40 m2,  za kupovinu-prodaju zemljišta, deobu, promenu namene poljoprivrednog zemljišta i sl.

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Original Kopije plana - ne starija od 6 meseci
- Dokaz o uplati administrativnih taksi

Republička administrativna taksa
- iznos 290 din
račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Republička administrativna taksa
primalac: Republika Srbija

Opštinska adminstrativna taksa
- iznos: 3.477,00 din
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj 82-070
svrha uplate: Lokalna administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite ovde PDF

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za građevinske, urbanističke i komunalne poslove

Telefoni za informacije: 8241-693, 8241-675 i 8241-676

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.