logo

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za izdavanje
- Uverenje o državljanstvu
- Za budućeg supružnika: fotokopija pasoša ili izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan uz prevod ovlašćenog sudskog tumača
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar

Napomene:
- Dokumenta se predaju u originalu.
- U slučaju da se ne traži lično, obavezno je overeno punomoćje. Punomoćje nije potrebno ako zahtev podnosi roditelj za dete i obrnuto.
- Uverenje se izdaje po mestu upisa u Matičnu knjigu rođenih.

Republička administrativna taksa
iznos: 1.080 din.
račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 82-070

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, prizemlje

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, prizemlje

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.