logo

Skupština Gradske opštine Mladenovac

020915-promo2

 

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene zakonom, Statutom grada i Statutom GO Mladenovac.

Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem. Skupština opštine Mladenovac ima 55 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Izbore za odbornike Skupštine opštine raspisuje predsednik Skupštine Grada.

Nadležnost Skupštine opštine:
– donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine;
– donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
– donosi odluke i druge opšte akte i daje autentična tumačenja tih odluka i opštih akata;
– donosi programe, sprovodi projekte razvoja Opštine, stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini i donosi strategije od lokalnog značaja, u skladu sa aktima Grada;
– daje mišljenja na prostorne i urbanističke planove koje donosi Grad, a za teritoriju Opštine;
– osniva javna preduzeća i javne službe i vrši nadzor nad njihovim radom i učestvuje u osnivanju preduzeća od interesa za Opštinu;
– donosi odluku o nazivima ulica, trgova, zaseoka i drugih delova naseljenih mesta u skladu sa propisima Grada;
– donosi odluku o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
– donosi odluku o zaduživanju i zaključivanju ugovora o kreditu, u skladu sa zakonom, po prethodno pribavljenoj saglasnosti gradonačelnika;
– raspisuje opštinski referendum, odlučuje o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi, o predlozima zborova građana i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
– donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa Opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;
– osniva Upravu, službe i druge organizacije od interesa za Opštinu;
– bira i razrešava predsednika Skupštine opštine i njegovog zamenika,
– postavlja i razrešava sekretara Skupštine opštine;
– bira i razrešava predsednika opštine, njegovog zamenika i članove Veća;
– bira i razrešava članove radnih tela Skupštine opštine;
– postavlja i razrešava javnog pravobranioca Opštine i njegovog zamenika;
– imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija i službi čiji je osnivač, imenuje i razrešava direktore preduzeća i drugih organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i vrši druga prava u skladu sa zakonom;
– donosi odluku o organizaciji i radu mirovnih veća;
– donosi odluku o zaštitniku građana za Opštinu;
– bira i razrešava zaštitnika građana Opštine;
– donosi odluku o udruživanju i saradnji sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu;
– odlučuje o dodeljivanju opštinskih javnih priznanja;
– daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
– odlučuje o pristupanju članstvu organizacija opština u zemlji i inostranstvu;
– podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
– razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
– informiše javnost o svom radu;
– usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, Statutom GO i drugim propisima Grada i Opštine.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Mirjana Simović

Adresa el. pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 0118241631

Odluka kojom se Mirjana Simović određuje kao lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može se preuzeti ovde.

Informator o radu Skupštine GO Mladenovac možete pogledati ovde.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.