logo

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

- Obavljanje poslova iz oblasti prikupljanja i analize podataka neophodnih za upravljanje ljudskim resursima; izradu predloga Plana ljudskih resursa i kreiranje povoljnih uslova za efikasniji rad zaposlenih; stručne poslove u vezi radnih odnosa; upravljanje kadrovima i vođenje personalne evidencije; praćenje kadrovske strukture zaposlenih radi njenog unapređenja i utvrđivanja optimalnih mogućnosti korišćenja raspoloživih znanja i sposobnosti kadrova uskladu sa planiranim potrebama;

-obavljanje stručnih poslova u vezi sa statusom izbeglih,prognanih i interno raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice i migracije;izdavanje uverenja o statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica; obavljanje stručnih poslova u vezi sahranjivanja socijalno ugroženih lica na teret sredstava budžeta gradske opštine;

-ažuriranje biračkih spiskova građana; obavljanje poslova u vezi čeničkih i studentskih kredita i stipendija;

-obavljanje poslova pisarnice, raspoređivanje predmeta po odeljenjima i službama, poslova arhive i ekspedicije, staranje o izradi i upotrebi pečata; poslove pružanja pravne pomoći građanima; pravnu zaštitu prava i interesa opštine;obezbeđivanje tehničkih uslova za organizaciju zborova građana, referenduma i pokretanja građanskih inicijativa; obezbeđivanje tehničkih uslova za sprovođenje izbora; stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe rada mesnih zajednica; obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu; saradnja i koordinacija rada sa Službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; koordiniranje i organizovanje rada Opštinskog uslužnog centra; upravne poslove koji nisu u delokrugu rada drugog odeljenja/službeUprave gradske opštine, ako po prirodi stvari ne može da se utvrdi nadležnost za vršenje tih poslova, kao i druge poslove u oblasti opšte uprave koje Grad poveri gradskoj opštini,

  • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

KONTAKT:

 Načelnik: Dušanka Obradović

Zgrada Opštine, prizemlje, kancelarija 12
tel. 8241-656
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.