logo

Zakazivanje venčanja i zaključenje braka

Sekretarijat za upravu Gradske uprave Grada Beograda
Odsek za lična stanja, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Mladenovac

Potrebna dokumentacija ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:
- Izvodi iz matične knjige rođenih za buduće supružnike
- Uverenja o državljanstvu za buduće supružnike
- Važeće lične karte budućih supružnika
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi
- Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka
- Za lica koja su bila u braku potrebno je priložiti izvod iz matične knjige venčanih prethodno sklopljenog braka, sa konstatacijom o prestanku istog

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:za državljanina Republike Srbije:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje o državljanstvu
- Važeća lična karta
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj taksi
za stranog državljanina:
- Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Važeći pasoš stranog državljanina
- Po potrebi, i druga dokumenta

Napomene:
- Dokumenta se predaju u originalu.
- Predata dokumentacija se zadržava.
- Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo mladenaca.
- Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.

Republička administrativna taksa
VENČANJA U SEDIŠTU MATIČNOG PODRUČJA (Sala za venčanja): 290 din.

račun: 840-742221843-57
poziv na broj: 97 82-070

VENČANJA VAN SEDIŠTA MATIČNOG PODRUČJA:
- izlazak matičara na teren: 12.092 din. (za stara, nemoćna i bolesna lica, uz medicinsku dokumentaciju - 290 din.)
- taksa za venčanja: 290 din.

račun: 840-742341843-24
poziv na broj: 97 14-501-07027

 

Mesto zakazivanja venčanja:
Uslužni centar

Telefon za informacije: 8241-690

Radno vreme sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.