logo

Odobrenje za seču i orezivanje stabala

Odeljenje za komunalnu inspekciju

Potrebna dokumentacija:
- Obrazac zahteva
- Кopija plana parcele ne starija od 6 meseci (original)
- Dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu (original Vlasnički list parcele ne stariji od 6 meseci i druge potrebne dokaze u skladu sa čl. 135. Zakona)
- Podaci o lokaciji gde se nalazi predmetno stablo kao i razlog traženja odobrenja
- Dokaz o uplati administrativne takse

Opštinska administrativna taksa (za podnošenje zahteva)
iznos: 300,00 dinara
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Opštinska administrativna taksa (za donošenje rešenja)
iznos: 413,00 dinara; ne plaća se za zahtev za stablo koje se nalazi na javnoj površini
račun: 840-742251843-73
model: 97
poziv na broj: 82-070
svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
primalac: Opština Mladenovac

Mesto nabavke obrasca:
Uslužni centar, prizemlje ili preuzmite OVDE

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar, Pisarnica

Mesto rešavanja predmeta:
Uslužni centar, sprat, Odeljenje za komunalnu inspekciju

Telefoni za informacije: 8241-693 i 8241-679

Rad sa strankama: 07.30-15.30

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.