logo

Pitanja i odgovori

Poštovani,

u vezi javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća  i stanova na teritoriji opštine Mladenovac imamo sledeća pitanja:

 1. Da li je dozvoljena izmena prijavnog obrasca (prilog 1) u delu "CENOVNI PREGLED PROIZVODA I USLUGA". Zbog velikog broja proizvoda i usluga koje nudimo potreban nam je veći broj redova i kolona.

 2. Da li u tabeli cenovnik treba da navedemo cene sa ili bez PDV-a (ili obe). U prilogu šaljemo potencijalni izgled tabele sa cenama.

Unapred zahvaljujemo na brzom odgovoru.

Sa poštovanjem

Vujić invest doo, Valjevo

Poštovani,

u vezi vašeg pitanja koje se odnosi na Javni poziv za učešće direktnih korisnika  (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova  na teritoriji gradske opštine Mladenovac, konkretno za prilog 1- prijavni obrazac, potrebno je da svu dokumentaciju preuzmete sa sajta Gradske opštine Mladenovac  https://www.mladenovac.gov.rs , u samom prijavnom obrascu – 1, data su sva potrebna objašnjenja (primer popunjenog prijavnog obrasca Priloga – 1 koji ste nam dostavili nije preuzet sa sajta Gradske opštine Mladenovac i samim tim je neispravan) .

U tabeli cenovnik navedite cene sa i bez PDV-a.

Srdačan pozdrav,

Jelena Mitrović Srećković


24.9.2023. (pitanje poslato el. poštom)

Možete li nam objasniti proceduru i da li je konkurs trenutno aktivan. Moj otac želi da konkuriše za ovo. Objasnite nam procedure i šta sve treba da podnesemo...Da li je ovo trenutno aktivna procedura...?

Poštovani,

U toku je Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Mladenovac broj IV-00-06-28/2-2/2023.Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine. Obavezna dokumentacija uz prijavu koja se dostavlja nalazi se u poglavlju III Javnog poziva, a sama procedura je definisana Javnim pozivom.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Mladenovac za 2023. godinu još uvek nije raspisan.

Sve informacije možete naći na sajtu https://www.mladenovac.gov.rs na stranici Energetska efikasnost 2023, kao i na oglasnim tablama GO Mladenovac i uslužnog centra GO Mladenovac.

Srdačan pozdrav,

Jelena Mitrović Srećković


5.10.2023. (pitanje poslato el. poštom)

Poštovani, Primili smo Obaveštenje za  "čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbije" gde ste nas odbili jer ne ispunjavamo uslove.

Da li postoji mogućnost da se ti uslovi isprave?

Poštovana,

Uz Obaveštenje od 5.10.2023.g., dostavili smo vam i Rešenje od 5.10.2023.g, kojim je u članu II dispozitiva utvrđeno da ne ispunjavate uslove za sprovođenje mera energetske sanacije iz Javnog poziva (niste odbijeni navedenim rešenjem), a u obrazloženju rešenja je taksativno navedeno da prijava koju ste dostavili sadrži nedostatke koji se ogledaju u sledećem :

1) Prijavni obrazac  (Prilog 1) koji je privredni subjekt dostavio nije obrazac propisan od strane gradske opštine Mladenovac (Prijavni obrazac - Prilog 1 objavljen je uz Javni poziv kao njegov sastavni deo) te da je kao takav neispravan, a uz to nije potpisan i overen pečatom,

2) Izjavu (Prilog 2) - obrazac takođe nije obrazac koji je propisan od strane gradske opštine Mladenovac (obrazac Izjave - Prilog 2 objavljen je uz Javni poziv kao njegov sastavni deo), te da je kao takav neispravan, a uz to nije potpisan i overen pečatom.

Energy Net Solution, svakako može ponovo da dostavi prijavu na Javni poziv za učešće direktnih korisnika.


5.10.2023. (pitanje poslato el. poštom)

Kako ne mogu da Vas dobijem na fiksni telefon, a želeli bi da konkurišemo kod Vas u opštini.

Šaljem Vam mail da mi rastumačite par stvari:

1. Nije mi jasno da li treba da šaljemo komletno novu dokumetaciju ili je dovoljno samo da pošaljemo obrasce ko je bi spojili sa našom dokumentacijom?

2. Kako obrasci nisu potisani sa Vaše strane, da li to znači da neko treba da ih donese lično kako bi Vi potisali iste, jer Vaši obrasci i na sajtu nisu potisani sa Vaše strane?

3. Da li uz dokumetaciju treba da dostavimo i  Vaš Javni poziv, kako bi dokumentacija bila ispravna?

Srdačan pozdrav,

Poštovana,

U međuvremenu smo stupili u kontakt telefonskim putem i razrešili sve nedoumice oko dostavljanja obavezne  dokumentacije na Javni poziv za direktne korisnike (privredne subjekte).

Srdačan pozdrav,

Jelena Mitrović Srećković


 9.10.2023. (pitanje poslato el. poštom)

Poštovana,

Molim za informaciju da li mogu podneti prijavu za zamenu postojećeg kotla na gas, novim,  kotlom na gas veće efikasnosti.

S poštovanjem,

Biljana Petrović

Poštovana,

na zvaničnoj internet prezentaciji GO Mladenovac i na oglasnim tablama istaknuto je Obaveštenje krajnjim korisnicima bespovratnih sredstava – domaćinstvima na teritoriji gradske opštine Mladenovac broj IV-00-06-28/8-2/2023 od 6.10.2023. godine,  u kojem između ostalog stoji  “stopira se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova broj IV-00-06-28/6-2/2023 od 5.10.2023.godine, i obustavlja se prijem prijava građana.”

U prilogu vam  dostavljam Obaveštenje broj IV-00-06-28/8-2/2023 od 6.10.2023. godine.

U Javnom pozivu jasno je utvrđeno koji kotao kojim kotlom može da se zameni i to je precizirano merom 4 i merom 5:  “mera 4) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas, mera 5) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu.”

Srdačan pozdrav,

Jelena Mitrović Srećković


11.10.2023. (pitanje poslato el. poštom)

Poštovani,

Molim za odgovor zašto nas nema na listi privrednih subjekata za meru 9. Nismo dobili nikakvo obaveštenje o tome.

Srdačan pozdrav,

Ana Stamenković

SORABI RS

Poštovana,

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije - sprovođenje javnih  konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru Projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji",  izvršila je poslednji presek stanja dostavljenih prijava privrednih subjekta zaključno sa prijavama prispelim na dan 29.9.2023. godine, i formirala je dopunjenu listu Privrednih subjekata zaključno sa prijavama prispelim na dan 29.9.2023. godine.  Vaša prijava zavedena na pisarnici GO Mladenovac dana 2.10.2023.g.,  u 10:00 časova.

Na jednoj od narednih sednica, Komisija će utvrđivati ispunjenost uslova za izbor privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Mladenovac, po prijavama pristiglim počev od dana 30.9.2023.g, na Javni poziv. Nakon toga, svim privrednim subjektima čije su prijave na pisarnici GO Mladenovac zavedene počev od dana 30.9.2023.g., biće  dostavljeno Obaveštenje, kojim će Komisija  da obavestiti privrednog subjekta, da je na osnovu rešenja Komisije utvrđeno da privredni subjekt ispunjava /ne ispunjava  uslova za izbor privrednog subjekta za sprovođenje mera energetske sanacije iz Javnog poziva.

Srdačan pozdrav,

Jelena Mitrović Srećković


 13.10.2023. (pitanje poslato el. poštom)

Poštovini,

Da li je u toku javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije kuća i stanova? I da li ima mesta i da li mogu da se prijavim?

Hvala

Poštovana,
Sve informacije koje se odnose na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Mladenovac za 2023. godinu, broj IV-00-06-28/6-2/2023 od 5.10.2023.godine, dostupne su na internet prezentaciji GO Mladenovac u okviru sekcije Energetska efikasnost 2023 i na oglasnim tablama GO Mladenovac i Uslužnog centra GO Mladenovac.
 
Srdačan pozdrav,
Jelena Mitrović Srećković
  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.