logo

Oglasi, tenderi, konkursi i javne nabavke

Јавни позив - интерно расељена лица - додела грађевинског материјала

 

На основу става V, Чл. 8. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију  додељене сеоске куће са окућницом за кориснике програма куповине куће са окућницом из буџета Републике Србије на територији Градске општине Младеновац, бр. III-08-561-2-01/2015 од 12.8.2015.године, а у вези „Уговора о сарадњи“  бр. II-00-06-3/879/2015 од 22.6.2015. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће на  територији Градске општине Младеновац, објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ
интерно расељеним лицима које бораве на територији Градске општине Младеновац да поднесу захтев за доделу помоћи.


I - Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања за 2. (два)  корисника. Вредност пакета грађевинског материјала износи максимално 180.000 динара, по кориснику.
Намена средстава из става 1. овог члана је пружање помоћи за побољшање услова становања породицама интерно расељених лица.

II - Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица, уколико подносилац захтева и  чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1. да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;

2. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;

3. да подносилац пријаве поседује у својини непокретност на територији Општине која му је додељена кроз програм помоћи у стамбеном збрињавању куповином сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије – по програмима закључно до 31. децембра 2014. године или АП Војводине и  неопходна му је помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне непокретности како би побољшао услове становања свог породичног домаћинства;

4. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, осим предметне непокретности, а којом може да реши своје стамбене потребе;

5. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;

6. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства  нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбене потребе;

7. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису били корисници програма помоћи за побољшање услова становања доделом грађевинског материјала.

8. да подносилац пријаве може самостално да угради додељени грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне непокретности како би побољшао услове становања.


III  Ред првенства за избор Корисника утврђује се према следећим критеријумима:

1) већи број малолетне деце у породичном домаћинству;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) трудна жена у породичном домаћинству;
4) дужи боравак подносиоца пријаве на подручју Градске општине Младеновац (укључује дужину трајања боравка и по основу боравишта и по основу пребивалишта на територији Општине).
5) мањи приходи по члану породичног домаћинства.

IV Уз пријаву подносилац пријаве на јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца пријаве и за остале чланове породичног домаћинства који су евидентирани као интерно расељена лица);

2) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

3) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

4) изјаву оверену од стране надлежног органа да се подносилац пријаве обавезује, да је спреман да о свом трошку угради додељени грађевински материјал.

5) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

6) уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину;

7) доказ о приходима:
− уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена од стране надлежног органа да је лице незапослено и да нема примања;
− уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
− потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;
− чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена од стране надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

8) уговор којим је подносиоцу пријаве додељена непокретност из средстава буџета Републике Србије или АП Војводине

9) доказ о власништву над непокретношћу - лист непокретности не старији од шест месеци;


V - Образац пријаве на јавни позив, се преузима код повереника за избеглице.

Пријавa се, са потребном документацијом, предаје лично преко писарница Градске општине Младеновац, или доставља путем поште на адресу:

Градска општина Младеновац
Јанка Катића бр.6
11400 Младеновац
са назнаком „За доделу помоћи у грађевинском материјалу“.

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 12.8.2015. године до 25.8.2015. године.

VI - За ближе информације можете се обратити  поверенику за избеглице и миграције, Јовици Костић, тел. 011/8241-653.

Број  III-08-561-2_____/2015. од.12.8.2015. године


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
________________________

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2021.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Informacije od javnog značaja: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.