logo

O B A V E Š T E Nj E

 Obaveštavaju se lica kojima je konačnim rešenjem nadležnog organa priznato svojstvo borca, ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata, kao i korisnici prava na porodičnu invalidninu ili pravo na mesečno novčano primanje priznatog kao roditelju, supružniku ili detetu palog borca, vojnika koji je poginuo ili umro u Vojsci, umrlog vojnog invalida, umrlog civilnog invalida rata ili civilne žrtve rata, koji shodno članu 107. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), imaju pravo na legitimaciju, da iste mogu preuzeti u prostorijama Opštinskog uslužnog centra Uprave gradske opštine Mladenovac u Mladenovcu, ul. Kralja Petra Prvog br. 173, svakog radnog dana u periodu od 7,30 - 15,30 časova.

Legitimaciju iz člana 108. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) izrađuje i štampa Narodna banka Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Upravi GO Mladenovac: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Telefon: 0118241656
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.