logo

Aktuelnosti

Туристичка организација под контролом инспекције

 

Привремени орган упутио је захтев градоначелнику Града Београда да Служба за буџетске инспекције приоритетно изврши контролу материјално - финансијског пословања у Туристичкој организацији Младеновца за 2015. годину.

Како је речено на седници Привременог органа градске општине Младеновац одржаној 5. августа 2015. године, тражени извештај о пословању Туристичке организације Младеновца за ову годину обилује нелогичностима те је најцелисходније ангажовати градску буџетску инспекцију како би се добио прави увид у финансијско пословање.

Између осталог, истакнуто је да се рачунски извештај о плаћањима не слаже са износом новчаних средстава пренетим из општинског буџета у ову организацију, односно да није рађено у складу са планом, програмом и сврхом ове организације.

Како је рекао Владан Глишић, председник Привременог органа, све указује на то да се радило о ненаменском трошењу новца.

– Директорка нам је приложила и списак уплата по захтевима где се налази читав низ уплата према спортским клубовима, приватним групама, храмовима, физичким лицима итд. Директорка није могла да нам да објашњење зашто се тако радило већ у својој изјави наводи је плаћања обављала по усменим налозима. Зато је у овом случају најупутније ангажовати буџетску инспекцију – рекао је Глишић.

Осим туризмом, Привремени орган се на седници бавио и ваљаношћу поједних уговора склопљених између градске општине Младеновац, ЈКП "Пијаце Младеновац" и физичких лица. Конкретно, ради се о уговорима склопљеним између ЈКП "Пијаце Младеновац" и градске општине Младеновац са физичким лицима Јеремић и Терзић. Према овим уговорима о накнади штете, овим лицима се од новембра 2012. године, на име накнаде штете за порушене објекте, месечно плаћа по 400 и 500 евра.

Владан Глишић је рекао да је стигло тумачење Градског јавног правобранилаштва којим се овакви уговори децидирано оцењују као  противправни и ништавни.

– Имамо случај да се тим лицима од 2012. године исплаћивала накнада на име начињене штете, а нека су добила и станове. Ово су пенали за нешто што је њима противзаконито срушено. Практично, уговори представљају вид нагодбе са тим људима, а моје мишљење је да морамо прекинути са исплатом ових средстава и кренути у размрсивање уговора – нагласио је Глишић. Усвојен је предлог да се овласти Градско правобранилаштво да покрене поступак за поништај уговора о преузимању испуњења и да заступа градску општину Младеновац до окончања спора.

Привремени орган одредио је Весну Милић Сјеран за лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Такође, Наташа Јовановић, члан Привременог органа, изабрана је особу за припрему и реализацију програма манифестације "Дани европске баштине", који се одржавају од 20. до 30. септембра.

Током расправе под тачком разно, Предраг Вулиновић, члан Привремног органа, затражио је информације о испуњењу услова чланове свих Надзорних и Управних одбора јавних предузећа за вршење те функције.

– Тражио бих да се доставе информације потписника анекса Уговора о пружању стручних услуга између градске општине Младеновац и Привредног друштва "Структор", Младеновац, о испуњености ставки из овог уговора. Такође, волео бих да заменик начелника Управе, за почетак, да извештај о одређеним уговорима о привременим и повременим пословима које је он закључио са одређеним лицима, односно о присуству тих лица извршењу уговорних обавеза пошто имам информацију од начелника појединих одељења да се ти људи нису појављивали на послу. Тражио бих да се изјасни послодавац Стеван Милојкић на околности присуства на раду Марине Живановић и Душанке Зебе.

Ми имамо 12 уговора о привременим и повременим пословима, а имамо право на десет. Тражим да нам се заменик начелника изјасни како је и из којих разлога склопио 12 уговора и зашто је пробио Уредбу Владе Србије о проценту дозвољеног броја оваквих уговора на укупан број запослених – рекао је Вулиновић и поновио захтев за извештајем о службеним телефонима и техничким средствима, односно упознавање са критеријумима како су и коме дељени телефони који су власништво општине.

Председник Привременог органа, Владан Глишић, овоме је додао и захтеве за доставу извештаја о помоћницима који су са тог места прешли на рад у Управу градске општине Младеновац у претходне три године и информације везане за Извештај о процени штете после поплава.


ДНЕВНИ РЕД


1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА БЕОГРАДА ДА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА ИЗВРШИ КОНТРОЛУ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА У ТУРИСТИЧКОЈ ОТГАНИЗАЦИЈИ МЛАДЕНОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ ДРАГАНУ ТОМИЋЕВИЋУ ОПШТИНСКОМ ПРАВОБАРНИОЦУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ НИКОЛИНИ ЂОРЂЕВИЋ ЗАМЕНИКУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПЛАЋЕНОМ ОДСУСТВУ НИКОЛИНИ ЂОРЂЕВИЋ ЗАМЕНИКУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОВА ГРАДСКЕ О0ПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ПРЕДЛАЖЕ СНЕЖАНА РОГИЋ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОСОБА КОЈА ЋЕ СЕ СТАРАТИ О ПРИПРЕМАМА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, А КОЈИ ЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ, ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА И СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

8. РАЗМАТРАЊЕ МИШЉЕЊА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ПО ЗАКЉУЧКУ БРОЈ I-00-06-1-6/6/2015 НА - Уговор о преузимању испуњења број II-00-06-3/1244/2012 од 8.11.2012. године, закљученог између Градске општине Младеновац и ЈКП "Пијаце Младеновац"и Уговор о преузимању испуњења број II-00-06-3/1245/2012 од 8.11.2012. године,  закљученог између Градске општине Младеновац и ЈКП "Пијаце Младеновац

9. ЗАКЉУЧАК БРОЈ 973/2/1 КОЈИ ЈЕ НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ „ДИП-МЛАДЕНОВАЦ“ ДОНЕО НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 14.7.2015. ГОДИНЕ

10. РАЗНО

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.