logo

Aktuelnosti

Одржана шеста седница општинске Скупштине

 

 

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 29. новембра, између осталог, усвојила је Одлуку о покретању поступка ликвидације ЈП "ДИП Младеновац".

Како се наводи у образложењу, разлози за доношење ове одлуке је обавеза да се статус Дирекције као индиректног коринсика буџета усклади са Законом о буџетском систему до 1. децембра ове године. Градска општина Младеновац као оснивач се у решавању статуса овог јавног предузећа водио тиме да ЈП "ДИП" не обавља ниједну комуналну делатност, да нема сопствене приходе и да као такво не може пословати на тржишту под економским условима, а без прихода из буџета.

Зато је одлучено да је ликвидација најсврсисходније решење за градску општину Младеновац. Послове из досадашње надлежности ДИП-а преузеће Управа градске општине Младеновац и ЈКП "Младеновац".

Такође, донете су и одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац и о измени одлуке о оснивању ЈКП "Младеновац". Одлуке су донета као последица ливидације ДИП-а и преузимање послова од стране Управе градске општине Младеновац и ЈКП "Младеновац".

Усвојеном организацијом Управе уместо досадаших шест одељења и три стручне службе, послове ће обављати пет одељења, три службе и кабинет председника општине. Као последица исте одлуке извршене су и измене у одлуци о оснивању ЈКП "Младеновац".

Одборници су усвојили измене одлуке о месним заједницама. Како избори за чланове Савета месних заједница нису могли бити спроведени јер половина председника МЗ није доставила Статуте као и да су две трећине њих обавестили надлежну службу да не могу да сазову зборове грађана из техничких разлога, усвојеним изменама одлуке, Савете ће бирати Скупштина на предлог Већа и то на период од четири године.

Скупштина је образовала Комисију за родну равноправност коју ће сачињавати одборници Бојана Вукомановић, Драгана Алексендрић, Драгана Вујанић, Ана Андонов, Горица Ђорђевић, Јована Илић и Татјана Мајсторовић. Неки до циљева рада комисије су јачање економског положаја жена, сузбијање насиља над женама у породици и подстицање на веће учешће у политичком и јавном животу.

Усвојен је и Извештај о извршењу општинског буџета за период од почетка године до 30. септембра, а одборници су дали сагласност новом фудбалском клубу ФК "Младеновац" на употребу имена "Младеновац" у називу клуба.


Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

2. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ   

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ   

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА МЕСНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ, КАО СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

7. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП"ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ И ЈКП"МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈКП"МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА "МЛАДЕНОВАЦ" КАО ДЕО НАЗИВА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА У ОСНИВАЊУ - СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ФК МЛАДЕНОВАЦ"

9. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 1.1.2016. - 30.9.2016. ГОДИНЕ

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.