logo

Aktuelnosti

Dnevni red 5. sednice skupštine gradske opštine Mladenovac

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Mladenovac ("Službeni list grada Beograda", broj 10/20), s a z i v a m

            PETU  SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC, za 22. mart 2021. godine (ponedeljak) u Sali Centra za kulturu i turizam Mladenovac, sa početkom u 16,00 časova.

             Za ovu sednicu predlažem sledeći           

 D N E V N I   R E D

 

1. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2020. GODINU

2. PREDLOG ODLUKE O PRVOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2021. GODINU

3. REBALANS 1. PROGRAMA POSLOVANjA I REBALANS 1. POSEBNOG PROGRAMA JKP „PIJACE MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2021. GODINU, SA PREDLOZIMA REŠENjA

4. REBALANS 1. PROGRAMA POSLOVANjA I POSEBAN PROGRAM SUBVENCIJA JKP „MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2021. GODINU, SA PREDLOZIMA REŠENjA

5. REBALANS 1. PROGRAMA POSLOVANjA JKP „PARKING SERVIS MLADENOVAC“, MLADENOVAC ZA 2021. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

6. REBALANS  1. PROGRAMA POSLOVANjA I REBALANS 1. FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC ZA 2021. GODINU, SA PREDLOGOM REŠENjA

7. REBALANS 1. PROGRAMA POSLOVANjA USTANOVE SPORTSKO REKREACIONI CENTAR "LjUBOMIR IVANOVIĆ GEDžA", MLADENOVAC ZA 2021. GODINU I POSEBAN PROGRAM SUBVENCIJA ZA 2021. GODINU, SA PREDLOZIMA REŠENjA    

8. PREDLOG  REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA V.D. DIREKTORA I IMENOVANjU DIREKTORA JKP „ MLADENOVAC“, MLADENOVAC

9. PREDLOG  REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA V.D. DIREKTORA I IMENOVANjU DIREKTORA JKP „PARKING SERVIS MLADENOVAC“, MLADENOVAC

10. PREDLOZI REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP „PIJACE MLADENOVAC“, MLADENOVAC ISPRED OSNIVAČA

 

            U prilogu dostavlja Vam se materijal za predložene tačke dnevnog reda, osim za 10. tačku za koju će Vam materijal biti naknadno dostavljen. Takođe, dostavlja Vam se  i zapisnik sa četvrte sednice Skupštine gradske opštine Mladenovac.

Molim da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti izvestite na telefon 8241-697.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

Broj I-00-06-1-34/2021, 17. mart  2021. godine

 

                                                                                                                         PREDSEDNICA                               

Gordana Dimitrijević Bjeličić           

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.